Когато влагата не може да излезе от помещението през затворените врати, прозорци или уплътнените фуги - то тогава влажността на въздуха в помещението постоянно се покачва и всички поемащи влага предмети в помещението предизвикват изравняване на влажността, тоест казано с други думи се покачва бавно относителната влажност в помещението.

Част от акумулаторите на влага са:

  • Тапети и горни слоеве на мазилки, бои, латекси и т.н.
  • Пердета и завеси.
  • Килими.
  • Легла.
  • Дрехи и спално бельо.
  • Тапицирани и дървени мебели.

В една спалня с около 48 м3 обем, въздухът съдържа при температура от 16°С и относителна влажност 50% около 326гр. вода.

Двама спящи отдават за един час около 80 гр. вода, като за осем часа сън това са общо 640 гр., т.е. това водно количество с нарастване на влажността се поема от влагопоглъщащи кондензатори. Въздухът може да поеме само част от това количество.

През деня кондензаторите отдават влагата си на въздуха, водата се изпарява, това става само в случай, че помещението се отоплява. За отвеждане на влагата помещението трябва да се проветри. При липса на отопление и вентилация, помещението бързо се превръща в мокро помещение. По този начин щетите от влага са предварително програмирани.