Най-силно застрашени са студените повърхности в жилището:

 • Външни ъгли на сгради
 • Външни стени зад мебелите
 • Топлинните мостове

Проблемен случай: Ъгъл на външна стена

В ъглите на помещенията, образувани от две външни стени често се получава овлажняване в следствие отлагане на водна пара и то много по-бързо отколкото по повърхността на самите стени.

Това явление е лесно обяснимо: ъгълът на стаята е по-студен от стените.

На малка област за поемане на топлина отвътре противостои голяма област на топло отдаване отвън. Около външния ъгъл вее топлоoтдаващ вятър, а във вътрешния ъгъл липсва топло движеща въздушна циркулация.

Проблемен случай: Мебели на външна стена

Шкафове, Гардероби и други мебели, стоящи плътно до външните стени са особено застрашени от влага, както и съдържанието на тези мебели. Те действат като изолация, стайната топлина се задържа и не достига до стената и при липса на въздушна циркулация то стената се охлажда.

Още при 38% влажност в помещението и върху стената зад шкафа се отлага вода,а при нормална влажност от 50% шкафа заедно със съдържанието му се навлажнява.

Определена като криминална строително физична ситуация се получава, когато този шкаф стои в ъгъл, образуван от две външни стени.

В ъгъла става толкова студено, че месеци наред се отлага влага. Влагата прониква през боята или тапетите в мазилката и зидарията. Тя остава там до тогава, докато температурните условия не се променят.

Една външно навлажнена стена извежда много по-бързо и без друго скъпо струващата топлинна енергия, отколкото сухата стена.

И като обобщение трябва да направим:

 • Липсва въздушна циркулация
 • Охлаждане
 • Оросяване
 • Мухал и плесен

Проблемен случай: Топлинен мост

Топлинните мостове са локално органични места в стени и тавани, които имат по-висока топлопроводимост, отколкото останалата повърхност.

Топлинни мостове могат да бъдат:

 • Фуги в хоросана на топло зидарията
 • Шпакловани връзки между тухли и изолационни плочи
 • Укрепителни връзки на зидария /гвоздеи, болтове, буци от хоросан или лепило/
 • Бетонни греди при бетонни носещи тавани
 • Бетонни щурцове
 • Неизолирани каси 
 • Бетонни пояси между стена и таван
 • Колони, подпори, усилвания от бетон и метал в стената и тавана
 • Бетонни плочи, преминаващи в тераса или балкон

По-висока топлопроводимост в областта на топлинните мостове предизвиква по-ниска повърхностна температура, отколкото околните повърхности. Когато помещението се затопли, мястото на топлинния мост се затопля много слабо. На студените повърхности при по-висока влажност лесно се отлага влага и се променя стената, както и се създава възможност за растеж на плесен и мухал.