Освен от температурата и от влажността в стаите, отлагането на влагата зависи и от повърхностните температури. Вътрешните стени отделящи две отопляеми помещения, както и намиращите се в стаите мебели бързо приемат вътрешната температура.

Също така трябва да отбележим, че вътрешните повърхности на външните стени през зимния сезон са винаги по-хладни от въздуха в стаята.

Тази температурна разлика в помещение с външна стена може при зимни температури и липсваща или не добре изпълнена външна топлоизолация, да не е достатъчна и да се достига разлика от 6°С.

В областта на топлите мостове и ъглите на стаите, разликата е още по-голяма. Стени от бетон или тухли с висока плътност много слабо се затоплят при затопляне на охладени помещения.