За достигане на приятен жилищен климат е необходимо да се постигне определено отношение между температурата и влажността. Помещения с температура между 18 и 20°С могат да се класифицират по отношение на относителната влажностна въздуха, както следва:

  1. Под 45%: Сухи помещения.
  2. От 45 до 60%: Нормално влажни помещения.
  3. От 60 до 80%: Влажни помещения.
  4. Над 80%: Мокри помещения.

Според начина и продължителността на използване през студеното годишно време се препоръчват като приятни и достатъчни следните температури:

  • Всекидневна: 20 - 23°С
  • Спалня: 16 - 17°С
  • Кухня: 18 - 20°С
  • Баня: 20 - 24°С
  • Килер, коридор и тоалетна: 15 - 17°С