инфрачервена термография в софияИнфрачервената термография е метод за диагностициране на потенциални проблеми в сгради, включително проникваща вода, загуба на топлина или охлаждане, запушвания във ВиК системата, неправилно функциониращи механични системи, претоварени електрически инсталации, структурни дефекти и нискокачествено строителство.

Основното предимство на термографското обследване е, че предоставя поглед върху състоянието и условията на сградата отвъд онова, което могат да видят очите. Друг плюс е, че то е метод на проверка, който по никакъв начин не е разрушителен и не нанася щети на областта, която е подложена на тестване. Когато е използвано върху механични или електрически системи, то не се намесва в съоръженията, така че няма нужда захранването да се изключва. Може и да се наложат проби, за да се огледат по-добре скритите условия на покриви или фасади, но термографската диагностика дава насоки относно къде трябва да се направят тези проби и свежда до минимум времето и парите.

Как работи?

Науката зад инфрачервената термография е проста – вибриращи молекули генерират електромагнитна енергия. При по-висока температура молекулите се движат по-бързо и отделят повече енергия. Тази енергия, инфрачервена радиация, е невидима за човешкото око, но може да бъде засечена с камера, снабдена с инфрачервен сензор. Температурните разлики се появяват под формата на различни цветове в инфрачервена светлина. Чрез анализ на цветовете става възможно локализирането на местата в сградата, които са прекомерно студени или топли, което може да показва потенциални дефекти като проникване на вода, липсваща изолация, некачествена дограма и врати или неефективен бойлер.

Употреба на инфрачервена светлина за откриване на течове.

След като водата е влязла в сградата веднъж, тя се разнася надалеч и навсякъде и затруднява намирането на източника на теча и достъпа до целия мащаб на щетите. Инфрачервената термография се използва конкретно за засичане на вода на трудно видими места. Тя може да достигне до покривните основи, да проникне зад стените и да попадне в тръбите. Термографските проучвания са също така ефективни за откриване на влага, която е пропътувала до под повърхността на покрива и се е просмукала в изолацията.

Тъй като инфрачервената термография подчертава термалните различия в компонентите на една сграда, тя трябва да бъде извършена при подходящите условия. Идеалната ситуация за обследване на покрива е спокоен ден след като слънцето е нагряло покривната конструкция и евентуалната скрита вода. Когато слънцето залезе или покривът е засенчен от близки сгради, той се охлажда, както и влагата под него. Но водата запазва горещината по-дълго и по този начин разликите могат да се видят лесно чрез термографска диагностика.