Дори и най-скъпоструващите ремонтни дейности за предпазване и отстраняване на щети от влага са безполезни, ако Вие самите не се грижите за достатъчното обезвлажняване на жилището си. На прекомерното овлажняване може да се подейства по-следния начин:

Важи за всички помещения:

 • Отделните помещения трябва да се отопляват по-възможност равномерно, температурните разлики между тях да са възможно по-малки.
 • Стоящи и висящи плътно до стената - мебели и завеси да се поставят или окачат възможно по-далеч от нея.
 • Картините да се монтират с дистанционни шайби или други приспособления.
 • Ъглите на външните стени да не се закриват с мебели.
 • При мебели с височина до тавана, цокълът и блендата да са с вентилаторни отвори.
 • Дистанция от пет сантиметра от стената позволява необходимата въздушна циркулация.
 • Вентилатор, монтиран странично отзад на шкафа и включван неколкократно в денонощието също допринася за циркулация на въздуха и отвеждане на влагата.

БАНИ

 • Баните трябва да се затоплят преди ползване, за да имат стените достатъчно висока температура, когато се образува водна пара.
 • Застрашените от влажност ъгли в банята /например в бани без прозорци/, трябва да се затоплят с монтирана лира или друг топлинен уред.
 • Особено бързо се нагряват залепените изолационни плоскости.
 • След ползване, излишната влага в малките бани може да се отведе с вентилатор, в случай, че проветрението от прозорците не е достатъчно или пък липсват прозорци изобщо.
 • В бани с принудителна вентилация вратата към останалите помещения трябва да е снабдена с вентилационен шлиц.

КУХНИ

В кухните произведената по време на готвене влага трябва принудително да се отведе с абсорбатор /аспиратор/, при което трябва да се отнеме въздух от топлата част на жилището. В случая много помага вентилационен шлиц на кухненската врата, също така е необходимо в края на готвенето кухнята за кратко време да се проветри.

СПАЛНИ

Спалните помещения трябва да се отопляват и многократно да се проветряват.

Пет минути са достатъчни, за да може да се смени топлият влажен въздух с по-студен и по-сух и да се изпари влагата от стените ,мебелите, леглата и подовите настилки.

Късото проветряване не охлажда стените и мебелите,a неотопляемите спални трябва постоянно да се проветряват и също така вратата към останалата част от жилището трябва да се плътно затворена, за да не навлиза влажен топъл въздух в студеното помещение.