отстраняване и премахване на влагаПреди отстраняване на щетите от влагата цялото помещение трябва да се изсуши, както стените така и тавана. Трябва да сте готови чрез интензивно отопляване /един час отопление, пет минути проветряване/. При необходимост може да се използва кондензиращ влагоабсорбатор, както и калорифери или инфрачервени печки.

Препоръчително е за по-бързо премахване на влага да се използват професионални влагоабсорбатори. За по-голямо улеснение на нашите клиенти предлагаме да наемете влагоуловител.

Съществуващата плесен трябва да се отстрани с телена четка, а плесенните спори трябва да се унищожат с пламък или отровни препарати / разтвори. Изронената мазилка трябва да се изчисти и поднови, после да се грундира с разтвор, препарирана с фунгицид. Върху подновените и почистени стени и тавани се залепват депронови изолационни плоскости, накратко /ДИП/.

Ниската топлопроводимост на тези плоскости предизвиква по-бързо покачване на повърхностната температура при затопляне на помещението, особено в областите на топлинни мостове. Структурата от затворени клетки прави материала непромокаем и следователно с нисък коефициент на пропускане на водна пара.

При евентуално оросяване / навлажняване на изолационната плоскост, последващите зад нея слоеве са предапазени от влага и конденс. Този тип изолация не предлага хранителна среда за плесенните спори и се образува неутрална основа за тапети, интериорни бои, мазилки и латекси или фаянс.

Научите повече за влагата и относителната влажност.