Ако знаете колкото се може повече информация за текущото техническо състояние на Вашия имот, това може да Ви помогне да избегнете по нататъшно задълбочаване и усложняване на проблема. А едно забавяне в отстраняването на Теч например ще Ви коства стотици, ако не хиляди левове.

Защо ми е такъв доклад?

Има три причини, поради които е желателно да се обследва даден имот - независимо дали сте потенциален продавач или купувач.

 1. Чрез изготвените от нас термографски анализи Вие ще знаете предварително какви са проблемите на имота.
 2. Тази информация може да Ви бъде полезна за преговаряне за по-ниска цена на имота.
 3. Така ще получите професионален съвет от нас за всички налични проблеми и как те ще се отразят с течение на времето.

Съдържание на Термографския доклад:

Формата и размерът на подробния доклад винаги зависи от вида на имота - къща, апартамент и т.н., квадратурата и годината на строителство, както и от броя на проблемите зони. Всичко това също така има отношение и към стойността на термографската диагностика.

Ние ще проверим всички достъпни части на имота. Те включват следните области, според типа на имота:

 • Вътрешността на сградата - ВиК и Ел инсталации.
 • Външни стени за загуба на енергия.
 • Под покривно пространство.
 • Стени.
 • Самостоятелни помещения.

Можете също така да пожелаете да се прегледа конкретна зона в имота, като например:

 • Влага и видими признаци за течове.
 • Проблеми с ел инсталация - ключове, контакти или осветителни тела.

Всеки доклад, които изготвяме съдържа следната информация:

 • Вашите имена.
 • Адреса на имота, който ще бъде инспектиран.
 • Причина за проверка.
 • Дата на инспекцията.
 • Обхват на инспекцита.
 • Списък на всички зони, които са проверен, както и причините (ако може да се констатират).
 • Обобщение за общото техническо състояние на имота.
 • Списък на всички значителни проблеми, които се нуждаят от фокусиране.

Обобщението

Обобщението е може би най-важната част от термографската диагностика. То трябва да Ви даде кратко резюме на основните проблемни зони, открити по време на инспекцията, и неговото общо състояние предвид възрастта и типа на имота.