Термографските доклади, които изготвяме, ги доставяме по електронен път (e-mail) в рамките на 48 часа след извършване на строителната инспекция. Тази услуга е допълнителна и е с цел да бъде официално документирано извършеното обследване, следствие от което се заплаща допълнително, за повече информация за стойността посетете страницата с ценоразписа ни

В доклада ще бъдат разгледани всички дефекти - подробно, които са открити по време на диагностиката и подходящи методи за отстраняването им.

Изготвеният доклад е лесно разбираем, с пълноцветни снимки и насочващи стрелки към проблемите зони.