Може ли чрез термо камера да се открие скрит/невидим теч?

- Да! Термоградската диагностика е удобен и лесен метод за откриване на приникнала вода и течове във вътрешни стени преди да са станали видими за човешкото око. Използвайки картината която предава камерата може да помогне да се проследи теча обратно към източника, намирането на зоната която трябва да бъде ремонтирана. Без необходимото оборудване трудно може да се открие проблемното място, тъй като понякога теча се проявява на метри от реалния проблем.

Тъмната синя зона в термичната снимка в дясно показва откъде е влязла водата - през покрива и влагата извива в стената.

Този метод за откриване на течове е в състояние да открие това, преди да е станало видимо, давайки възможност да се направят необходимите поправки преди теча да Ви пренуди да направите скъпоструващи ремонти.

Може ли чрез термографска диагностика да се открие загуба на топлина?

Да, термичните изображения показват липсваща изолация в стените. Липсващата изолация в конкретния случай може видите като се загледате в изображението в дясно - синята зона с розов център.

Може ли чрез термографска диагностика да се открие мухал?

Да и Не. Термо камерата може да открие евентуално наличие на мухал, ако въпросната област е все още влажна. Тази снимка показва къде във влага е нахлул мухала. Винаги имаш шанс за намиране на мухал, когато зоната е била влажна дълги периоди от време.