Превантивни мерки срещу влага

Дори и най-скъпоструващите ремонтни дейности за предпазване и отстраняване на щети от влага са безполезни, ако Вие самите не се грижите…

Къде отива влагата?

Произведената в жилищните помещения влага се стреми да се разпространи към по-сухите области в жилището. През зимата студеният въздух…

От къде идва влагата?

Да вземем предвид следното в предивид - в едно четири членно домакинство може да се отдели дневно 13 литра вода под формата на водна пара: Чрез…

Повърхностни температури

Освен от температурата и от влажността в стаите, отлагането на влагата зависи и от повърхностните температури. Вътрешните стени отделящи…

Проблеми с влагата?

Сухите стени са предпоставка за здравословно и уютно жилище. Влажните стени застрашават здравето на живущите и влошават състоянието…